Prenumerationsvillkor

Här presenteras de avtalsvillkor för prenumeration, betalning, m.m. som företaget AB Dagens Nyheter (nedan DN) tillämpar och som godkänns av dig genom prenumeration/betalning av prenumeration. DN äger rätt att justera villkoren och ändringar blir gällande mot prenumeranten 30 dagar efter ändring. Villkorsändringar publiceras här på DN.se/kundservice. Det åligger prenumeranten att ta del av ändringar och uppdaterade avtalsvillkor. Köper du någon av DN:s produkter via App Store ingår du ett avtal med App Store och vi hänvisar till deras villkor för köp.

Betalning

Prenumeration av DN betalas i förskott. Återbetalning medges inte när prenumerationen sägs upp i förtid. Betalning ska ske senast på i fakturan angiven betalningsdag. DN äger rätt att ta ut faktureringsavgift och vid utebliven betalning dröjsmålsränta från förfallodagen med Riksbankens referensränta med tillägg av 8 procentenheter. DN äger rätt att debitera påminnelseavgift och begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för fordrans indrivning.

Betalning med autogiro

Betalning med autogiro innebär att angivet konto debiteras runt den 28:e varje månad och att prenumerationen löper enligt nedan under rubriken Tillsvidareprenumeration. Blankett för kontouppgifter samt godkännande av villkoren, inklusive att DN är berättigat att varje månad debitera avgiften, erhålls vid beställning av betalning med autogiro. Anmälan om autogiro kan även ske digitalt via DN.se/kundservice samt via din internetbank. Om inte Autogiromedgivandet kommit DN tillhanda innan prenumerationens start erhåller du en faktura med avtalade betalningsvillkor samt faktureringsavgift.

Klarna Checkout

DN använder i vissa fall Klarna Checkout för privatkunder. Klarna Checkout presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Checkout vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Checkout med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via www.klarna.com/sv/kundservice.

Tillsvidareprenumeration

Den vanligaste prenumerationsformen hos DN, liksom hos andra dagstidningar, är tillsvidareprenumeration. Det innebär att tidningen beställs och levereras för en viss tidsperiod (normalt ett år) vilken förlängs med samma period om du inte själv säger upp prenumerationen senast sju (7) dagar innan prenumerationens upphörande. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. För vissa prenumerationer förekommer bindningstid. Vilket gör att prenumerationen inte kan sägas upp förrän den avtalade bindningstiden löpt ut.

Tidsbestämd prenumeration

Vid denna prenumerationsform levereras tidningen endast under den period som är angiven på prenumerationsfakturan. För att undvika avbrott i prenumerationen även efter denna period, vänligen hör av dig till oss minst en vecka i förväg.

Digital prenumeration

En digital prenumeration på DN innebär att du får tillgång till pappersutgåvans innehåll i digital form. Den digitala produkten kan distribueras i olika format och görs tillgänglig via din digitala enhet. Den digitala produkten får oavsett format endast användas för privat bruk då exemplaret/inloggningen är personlig och du får under inga omständigheter vidarebefordra eller på annat sätt sprida exemplar till annan. Om du har tjänsten ”Familjeinloggning” gäller de villkor som anges där. I den digitala prenumeration ingår vissa tilläggstjänster beroende på vilken produkt du har valt. I vissa fall ingår även tjänster från andra leverantörer i tjänsten. För de leveranserna gäller deras egna köp-och leveransvillkor. Tilläggstjänsterna är dock alltid bundna till de villkor gällande prenumerationstid etc. som gäller för huvudprodukten. Se vidare på kund.dn.se/service/app/.

Adressändring och uppehåll

Förändringar i din prenumeration bör anmälas minst en vecka i förväg. Adressändring är gratis inom Stockholms utdelningsområde. Vid adressändring till och inom övriga riket tillkommer en avgift på 50 kr. Om du själv begär uppehåll i tidningsprenumerationen för pappersutgåvan justeras prenumerationsperioden endast till den del uppehållet överstiger 30 dagar. Du har tillgång till den digitala utgåvan av tidningen även under prenumerationsuppehåll av pappersutgåvan. Om du endast har den digitala utgåvan kan du inte göra uppehåll i prenumerationen.

Uppsägning av prenumeration

Om du vill säga upp din prenumeration ska detta vid tillsvidareprenumeration ske senast sju (7) dagar innan prenumerationens upphörande. Uppsägning kan ske via Mitt konto på DN.se/kundservice eller via kundservice.

Leverans av tidningen

Vår strävan är att distribuera tidningen till dig utan störningar. Någon absolut leveransgaranti kan inte utställas och vi ber dig att kontakta oss snarast vid eventuella störningar. DN:s ansvar är begränsat till att ersätta uteblivet exemplar av tidningen som anmälts av dig inom fem (5) dagar från aktuell utgivningsdag. Prenumerationen förlängs efter anmälan med motsvarande antal dagar. Autogiron krediteras med kostnaden för den uteblivna tidningen. På ett mindre antal orter postdistribueras DN en eller flera dagar i veckan. I ett fåtal områden delas lördag-och/eller söndagstidningen ut via post eller bud tillsammans med måndagstidningen.

Leverans till utlandet

Vid leverans till utlandsadress tillkommer en extra avgift. DN reserverar sig för störningar i transporterna och för lokala distributionsproblem i mottagarlandet. Gör helst en skriftlig beställning för en korrekt adressering.

Behandling av personuppgifter och samtycke

AB Dagens Nyheter ingår i Bonnierkoncernen, nedan kallat Bonnier. Företagen inom Bonnier behandlar kunders och användares personuppgifter gemensamt inom koncernen. Bonnier AB håller ett register över koncernens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Bonnier. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans-och betalnings-och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster. Uppgifterna används av Bonnier för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bonnier, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering. Bonniers kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen. Personuppgifter kan lämnas ut till Bonniers samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter och max 1 gång per år skriftligen begära ett registerutdrag. Registerutdrag kan också begäras från Dagens Nyheters leveransregister, där detaljerade uppgifter finns om din prenumeration. Där kan man också spärra uppgifterna mot marknadsföring. Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Se vidare under www.kunddata.bonnier.se www.kunddata.bonnier.se

Oavsett vilken prenumerationsform du har valt, inräknat om du har registrerat ett konto hos DN, samtycker du till att DN skickar dig nyhetsbrev, redaktionella notiser och andra liknande digitala utskick till den e-postadress, smarta telefon eller annan mobil enhet som du uppgivit för oss. Sådana utskick sänds från DN:s databas dn.se med den regelbundenhet som DN bestämmer vid var tid.

Cookies

Bonnier använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur Bonniers digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen. Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna. Bonniers kunder och registrerade användare samtycker till användningen av cookies. Användaren kan ställa in sin webbläsare att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på www.minacookies.se. Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, läs mer om detta på www.youronlinechoices.com

Information om ångerrätt

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, så har du rätt att ångra ditt köp. Du ska då meddela oss inom 14 dagar från det att du har erhållit första numret av tidningen, eller vid digital prenumeration inom 14 dagar från din beställning. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns det en blankett som du kan använda dig av. Om prenumerationen redan är betald kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Om du har betalat med kontokort så sätts pengarna in på samma kort som du använde vid betalningen. Om du har betalat via Klarna Checkout, så återbetalas pengarna via Klarna.

Dagens Nyheters företagsuppgifter

För frågor som rör din prenumeration kan du vända dig till vår kundservice som nås per telefon eller post samt genom självbetjäning på DN.se/kundservice

AB Dagens Nyheter, org nr 556246-8172, 105 15 Stockholm, telefon 08-738 26 00, telefax 08-6190450, mejladress kundservice[at]dn.se