Vi har förtydligat hur vi hanterar personuppgifter och cookies.
Frågor & Svar Villkor Prenumerationsvillkor, tidigare

Prenumerationsvillkor, tidigare

Prenumerationsvillkor

Dessa prenumerationsvillkor (“Villkoren”) reglerar din prenumeration på Dagens Nyheter och gäller mellan dig (“du”, “kunden”) och Bonnier News AB, org.nr. 559080-0917, (“Bonnier News”, “vi” eller “oss”).

Prenumerationen tillhandahålls av Bonnier News AB på uppdrag av AB Dagens Nyheter, org.nr. 556246-8172. AB Dagens Nyheter är utgivare av Dagens Nyheter och bestämmer därmed vilket innehåll som publiceras.


Allmänt

Villkoren gäller när du tar del av Dagens Nyheter eller därmed relaterad tjänst, antingen i pappersform, via dess webbplats eller genom digital applikation (“Tjänsterna” eller “Tjänst”).

Du godkänner Villkoren när du gör din beställning av en prenumeration eller när du skapar ett konto för någon av Tjänsterna. För att ingå avtal om Tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälders eller annan förmyndares godkännande.

Behandling av personuppgifter

Bonnier News är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information om vår behandling av personuppgifter och om hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna finns på https://privacy.bonniernews.se/, där du också hittar vår personuppgiftspolicy.

Prenumerationer och abonnemang

Din prenumeration kan erbjudas i olika abonnemangsformer:
– Prenumeration som ger tillgång till en eller flera digitala Tjänster och startar från och med att du genomför ett köp.
– Prenumeration som ger tillgång till digital Tjänst samt leverans av papperstidning. Din papperstidning startar som tidigast två arbetsdagar från beställningsdatumet. Din digitala Tjänst startar omgående såvida du tecknat den själv via ett digitalt beställningsformulär eller enligt muntlig överenskommelse vid köptillfället.
Tillsvidare innebär att Tjänsten levereras till dess uppsägning sker via “Mitt konto” på dn.se/kundservice eller kontakt med vår kundservice t.ex. via telefon.

Tidsbestämd innebär att Tjänsten levereras under en på förhand överenskommen period. Den överenskomna perioden framgår vid din beställning. Vill du förlänga din prenumeration eller byta till annan prenumerationsform ber vi dig kontakta vår kundservice eller teckna ett nytt erbjudande innan prenumerationen löper ut. Om du har en prenumeration som innehåller leverans av en papperstidning och du vill fortsätta få din tidning levererad utan avbrott behöver du meddela kundservice senast en vecka före den tidsbestämda periodens slut. Kontaktuppgifter till kundservice finns längst ner på den här sidan.

Uppsägning

Uppsägning av en prenumeration kan ske via Mitt konto i inloggat läge på dn.se/kundservice. Du kan även säga upp din prenumeration genom att kontakta vår kundservice t.ex. via vår mejl eller telefon.
Uppsägning av en tidsbestämd prenumeration kan inte ske i förtid. Prenumerationen löper ut automatiskt när den tidsbestämda perioden löper ut, om du inte valt att förlänga prenumerationen. Om du ändå vill avsluta din tidsbestämda prenumeration i förtid, sker ingen återbetalning av redan erlagd prenumerationsavgift (återbetalning kan ske vid dödsfall eller, för papperstidning, vid flytt utanför aktuellt spridningsområde). Ingen återbetalning görs av belopp under 200 kronor. Återbetalning sker endast till prenumerantens lämnade bankkontouppgifter.
Uppsägning av en tillsvidareprenumeration måste ske minst två helgfria arbetsdagar innan innevarande betalningsperiod löper ut (betalningsperioden är beroende av i vilka intervaller du betalar för din Tjänst, exempelvis månatligen, kvartalsvis, årsvis).
Om du har valt att betala med autogiro behöver du meddela din uppsägning av en tillsvidareprenumeration till oss minst tre veckor före nästa planerade transaktion. Om du valt att betala med autogiro dras detta runt den 27:e varje månad.
Utebliven betalning godtas inte som uppsägning. Vid utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att fakturera dig för eventuella betalningspåminnelser, inkassokostnader och dröjsmålsränta enligt lag.
Bonnier News har rätt att säga upp din prenumeration med 30 dagars varsel. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer då att återbetalas till dig. Bonnier News har vidare rätt att omedelbart och utan föregående meddelande säga upp eller stänga av din tillgång till Tjänsterna om du väsentligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor.

Ångerrätt

Om du tecknar en prenumeration som privatperson så har du rätt att ångra ditt köp. Du ska då meddela oss inom 14 dagar från det att du har erhållit första numret av tidningen, eller vid digital prenumeration inom 14 dagar från din beställning. Du kan utnyttja din ångerrätt genom att kontakta våra kundservice t.ex. via vår kundwebb eller telefon. Mer information gällande distansavtal och ångerrätt finns även att läsa på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se. Där finns även en blankett du kan använda dig av: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett
Utebliven betalning godtas inte som utnyttjande av ångerrätt. Bonnier News förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid du har använt Tjänsten.

Betalning

Aktuella priser för respektive Tjänst framgår vid din beställning av en specifik Tjänst. Priser och avgifter anges inklusive moms. Notera att vissa rabatterade priser kan automatiskt övergå till ordinarie priser efter den period med rabatterat pris som anges vid beställningen. I övrigt har Bonnier News rätt att ändra prenumerationsavgiften genom att meddela det i skälig tid innan ändringen träder i kraft.

Betalning av Tjänsterna ska göras i förskott. Du kan välja betalningssätt, exempelvis faktura, kortbetalning, autogiro. I vissa fall krävs emellertid att betalning sker på särskilt angivet sätt. Betalning ska ske inom den tid och i övrigt enligt villkoren som gäller för ditt valda betalsätt, vilket framgår vid din beställning.

Vid betalning med pappersfaktura debiteras en fakturaavgift om 50 kronor.

Betalning med autogiro innebär att angivet konto debiteras runt den 27:e varje månad. Blankett för kontouppgifter samt godkännande av villkoren, inklusive att Bonnier News är berättigat att varje månad debitera avgiften, erhålls vid beställning av betalning med autogiro. Anmälan om autogiro kan även ske digitalt via dn.se/kundservice samt via din internetbank. Om inte autogiromedgivandet kommit Bonnier News tillhanda innan prenumerationens start erhåller du en faktura med avtalade betalningsvillkor samt faktureringsavgift.

Vid utebliven betalning har Bonnier News rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen och begära ersättning för eventuella påminnelser och kostnader i samband med inkasso.
En ny prenumeration får inte tecknas förrän tidigare skuld är registrerad som betald.
För det fall betalning sker via betaltjänstlösningar som tillhandahålls av tredje part, t.ex. Klarna, gäller, i tillägg till dessa Villkor, sådan betaltjänstleverantörs särskilda villkor, vilket framgår i samband med ditt köp.

Särskilt om digital tjänst

Vårt mål är att Tjänsterna alltid ska fungera tillfredsställande och vi kommer att göra vårt bästa för att de ska fungera på ett bra sätt för dig som användare. Vi garanterar dock inte att din tillgång till Tjänsterna kommer att vara fri från fel eller avbrott.
De digitala Tjänsterna är anpassade för nyare versioner av webbläsare. Vi kan inte garantera att det inte uppstår problem eller fel vid användande av äldre versioner av sådana program. Observera att javascript och cookies måste vara aktiverat i din webbläsare för att du ska få ut full funktionalitet av Tjänsterna, läs mer om vår cookieanvändning på privacy.bonniernews.se

Särskilt om papperstidning

Distribution av papperstidningen kan ske antingen via bud eller postdistribution.
Vid distribution via bud levereras tidningen antingen till en av Postnord anvisad brevlåda, samlingslåda/samlingsplats för brevlådor eller till en av fastighetsägaren uppsatt tidningshållare/brevlåda.
Vid postdistribution levereras tidningen en till två vardagar efter utgivningsdagen och följer i övrigt postens distribution.
Vi reserverar oss för att leverans av tidningen kan komma att ske med andra intervaller än vad som anges ovan, exempelvis till följd av ändrade förhållanden hos de utbärningsbolag vi anlitar. Distributionssättet av din tidning kan även komma att ändras. Du kommer att meddelas vid sådan eventuell förändring.
En förutsättning för att vi ska kunna leverera tidningen till dig är att du har uppgett en korrekt leveransadress till oss och att din brevlåda är märkt korrekt. Om du bor i lägenhet behöver din brevlåda eller tidningshållare vara märkt med efternamn. Om du bor i hus behöver brevlådan, förutom med efternamn, även vara märkt med adress och eventuellt stoppställe.
Vid utebliven leverans av papperstidningen måste du som kund reklamera inom fem dagar för att ha rätt till ersättning, det gör du enklast via ditt konto på dn.se/kundservice. Du erbjuds kompensation genom att vi, beroende på ditt betalsätt, förlänger din prenumeration med motsvarande antal dagar alternativt drar av kostnaden i kommande autogirodragning. Vänligen notera att kompensation inte erbjuds vid utebliven leverans till följd av en Force Majeure-omständighet enligt nedan. Du har inte rätt till någon ersättning utöver vad som anges ovan.

Utlandsprenumerationer

Det är inte möjligt med leverans av prenumerationer till utlandsadress. Beställning av digital utlandsprenumeration görs skriftligen till prenutland@dn.se.Adressändring och uppehåll

Du kan meddela ändring av din adress genom att anmäla det själv via “Mitt konto” på dn.se/kundservice eller genom att kontakta vår kundservice. Adressändring kan göras antingen permanent eller tillfälligt. En tillfällig adressändring måste vara minst fyra dagar lång och ska begäras minst två helgfria vardagar innan. Adressändring är gratis inom Stockholms utdelningsområde. Vid adressändring till och inom övriga riket tillkommer en avgift på 50 kr.
Du kan även begära tillfälligt uppehåll i Tjänsten. Tillfälligt uppehåll kan endast göras i prenumeration som innehåller papperstidning och medges inte på Tjänster med enbart digitalt innehåll. Vid uppehåll förlängs Tjänsten med det antal dagar som överstiger de trettio första dagarna av ditt uppehåll. Förlängningen läggs på efter slutet av innevarande prenumerationsperiod. Uppehåll får som längst göras under en period av 135 dagar. (Samma gäller för tillfällig adressändring). Vid en 7-dagarsprenumeration ersätts de dagar som överstiger de 30 första i uppehållet (exempelvis: 47 dagars uppehåll = 17 dagar ersätts). Vid helgprenumeration ersätts de papperstidningsdagar som överstiger de 12 första dagarna (fyra helger). Vid söndagsprenumeration är det 4 söndagar i karens.
Under uppehållet har du fortsatt tillgång till de digitala Tjänster som ingår i din prenumeration. Har du endast digital prenumeration kan du ej göra uppehåll.

Särskilt om köp via app

Ingår du ett köp i app via Apple App Store ingår du i ett avtal med App Store och vi hänvisar till Apples villkor. Vi kommer därför endast kunna ge dig begränsad support i dessa fall.

Särskilt för företagskunder

För det fall du tecknar en företagsprenumeration ingår konton och tjänster enligt särskild överenskommelse vid tecknande av prenumeration.
Företagskunder har inte rätt till rabatt på privatannonser.

Användning av Tjänsterna

Användning av Tjänsterna får endast ske för privat icke-kommersiellt bruk och i enlighet med svensk lag. Du får inte använda Tjänsterna på ett sådant sätt att Bonnier News eller DN drabbas av olägenhet eller skada.
När du skapar ett konto får du ett personligt användarnamn och lösenord som i vissa fall krävs för tillgång till Tjänsterna. Du ansvarar för att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna. Du ansvarar även för all användning av Tjänsten som sker med ditt användarnamn och lösenord. Vi ber dig kontakta vår kundtjänst om du misstänker att någon obehörig har fått reda på ditt användarnamn och lösenord.

Du som har en prenumerationen som ger tillgång till extra konton (ex. familjekonto) kan dela med dig av ett visst antal digitala underkonton som framgår av din prenumeration. Dessa konton lägger du själv till via Mitt Konto på dn.se/kundservice eller genom att kontakta kundservice.
Vid misstanke om missbruk av användarnamn och lösenord har vi rätt att kräva att du byter lösenord eller att tillfälligt stänga av dig från tillgång till Tjänsterna.

Immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna till artiklar, bilder, webbplatser och annan information som du får tillgång till genom Tjänsterna innehas av Bonnier News, DN eller dess licensgivare. Att du skapar ett konto och använder Tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i Tjänsten och ej heller att använda DN:s och/eller Bonnier News varumärken och kännetecken.

Force Majeure

Bonnier News/DN är befriade från ansvar för förlust, skada eller förseningar som orsakats av lagbud, myndighets påbud, krigshändelse, strejk, lock-out, blockad, extrema väderförhållanden (SMHI:s varningar av klass 2 och 3), eller annan omständighet som vi inte kunde ha räknat med och vars följder vi inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

Meddelanden

Bonnier News kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till Tjänsten.
Som en del av din prenumeration – oavsett vilken prenumerationsform du har valt, alternativt om du registrerat ett konto – kan vi komma att skicka dig nyhetsbrev, redaktionella notiser, erbjudanden från Bonnier News olika varumärken och/eller samarbetspartners samt direktmarknadsföring och andra liknande digitala utskick till den e-postadress eller mobil som du uppgivit för oss. Utskicken sänds med den regelbundenhet som vi bestämmer vid var tid. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla genom att använda länken för avanmälan längst ned i meddelandet.

Villkorsändring

Bonnier News har rätt att ensidigt ändra innehållet i dessa Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på DN.se eller kommunicerats på annat sätt. I den mån vi gör väsentliga förändringar i Villkoren har du som prenumerant rätt att avbryta din prenumeration i förtid.
Vi utvecklar kontinuerligt Tjänsterna vilket innebär att vi kan komma att lägga till, förändra och ta bort funktioner i dem. Om den beställda Tjänsten utgår eller utgivningsfrekvensen minskar kommer vi att erbjuda dig en jämförbar tjänst.

Ansvarsbegränsning

Bonnier News och DN ansvarar inte för att det innehåll som tillgängliggörs via Tjänsterna är korrekt eller fullständigt och inte heller för eventuella fel eller avbrott i Tjänsterna. Eventuell skada eller förlust som uppkommer till följd av felaktigheter i innehåll eller till följd av fel eller avbrott i Tjänsterna ersätts inte, om inte annat uttryckligen framgår i dessa Villkor.
Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.
Bonnier News och DN ansvarar vidare inte för brottsliga gärningar som begås med användning av Tjänsterna, till exempel hot eller förtal, obsceniteter, störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida vid nyttjandet av Tjänsterna.

Överlåtelse

Dessa Villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Bonnier News har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan part.

Gällande lag och tvistlösning

Villkoren lyder under svensk lag och eventuella tvister ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol. Vid klagomål kan du även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se.

Kundservice

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice. Du hittar kontaktuppgifter till oss på dn.se/kundservice där du även direkt kan administrera dina tjänster. Du når oss även på telefon eller kundservice@dn.se.

Vänligen notera att för vissa av våra andra tjänster gäller särskilda villkor. Se särskilda villkor för:

Filmklubben
DN Skola
DN Erbjudanden
DN Snille
Annonsfritt

Fler artiklar inom Villkor

Prenumerationsvillkor, tidigare Hur gör jag för att radera mina uppgifter? Prenumerationsvillkor Sveriges Riksdag Policy minderåriga Hur får jag ett registerutdrag från er? Cookiepolicy Flytt av kundrelation Personuppgiftspolicy Användarvillkor DN Snille Tillbaka till frågor och svar