Vi har förtydligat hur vi hanterar personuppgifter och cookies.
Frågor & Svar Villkor Prenumerationsvillkor, tidigare

Prenumerationsvillkor, tidigare

Prenumerationsvillkor

Här presenteras de avtalsvillkor för prenumeration, betalning, m.m. som företaget AB Dagens Nyheter (nedan DN) tillämpar och som godkänns av dig genom prenumeration/betalning av prenumeration. DN äger rätt att ändra dessa villkor, inklusive gällande priser, med information därom till kunden inom skälig tid innan ändringen träder i kraft. Om kunden inte accepterar de nya villkoren eller priser, har kunden rätt att säga upp sin prenumeration till upphörande det datum då ändringen träder i kraft. Uppsägning kan ske via kundservice. Villkorsändringar publiceras här på DN.se/kundservice. Köper du någon av DN:s produkter via App Store ingår du ett avtal med App Store och vi hänvisar till deras villkor för köp.

Betalning

Prenumeration av DN betalas i förskott. Återbetalning medges inte när prenumerationen sägs upp i förtid. Betalning ska ske senast på i fakturan angiven betalningsdag. DN äger rätt att ta ut faktureringsavgift och vid utebliven betalning dröjsmålsränta från förfallodagen med Riksbankens referensränta med tillägg av 8 procentenheter. DN äger rätt att debitera påminnelseavgift och begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för fordrans indrivning.

Betalning med autogiro

Betalning med autogiro innebär att angivet konto debiteras runt den 27:e varje månad och att prenumerationen löper enligt nedan under rubriken Tillsvidareprenumeration. Blankett för kontouppgifter samt godkännande av villkoren, inklusive att DN är berättigat att varje månad debitera avgiften, erhålls vid beställning av betalning med autogiro. Anmälan om autogiro kan även ske digitalt via DN.se/kundservice samt via din internetbank. Om inte Autogiromedgivandet kommit DN tillhanda innan prenumerationens start erhåller du en faktura med avtalade betalningsvillkor samt faktureringsavgift.

Klarna Checkout

DN använder i vissa fall Klarna Checkout för privatkunder. Klarna Checkout presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Checkout vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Checkout med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via www.klarna.com/sv/kundservice.

Tillsvidareprenumeration

Den vanligaste prenumerationsformen hos DN, liksom hos andra dagstidningar, är tillsvidareprenumeration. Det innebär att tidningen beställs och levereras för en viss tidsperiod (normalt ett år) vilken förlängs med samma period om du inte själv säger upp prenumerationen senast sju (7) dagar innan prenumerationens upphörande. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. För vissa prenumerationer förekommer bindningstid. Vilket gör att prenumerationen inte kan sägas upp förrän den avtalade bindningstiden löpt ut.

Tidsbestämd prenumeration

Vid denna prenumerationsform levereras tidningen endast under den period som är angiven på prenumerationsfakturan. För att undvika avbrott i prenumerationen även efter denna period, vänligen hör av dig till oss minst en vecka i förväg.

Digital prenumeration

En digital prenumeration på DN innebär att du får tillgång till pappersutgåvans innehåll i digital form. Den digitala produkten kan distribueras i olika format och görs tillgänglig via din digitala enhet. Den digitala produkten får oavsett format endast användas för privat bruk då exemplaret/inloggningen är personlig och du får under inga omständigheter vidarebefordra eller på annat sätt sprida exemplar till annan. Om du har tjänsten ”Familjeinloggning” gäller de villkor som anges där.

Tilläggstjänster

DN kan från tid till annan erbjuda dig som prenumerant olika tilläggstjänster; från DN eller annan leverantör. Det närmare innehållet i en tilläggstjänst framgår vid erbjudandet och beställningen. I vissa fall, vilket framgår vid din beställning, erläggs betalning för din tilläggstjänst till DN. I övrigt gäller leverantörens egna villkor för tilläggstjänsten. Tilläggstjänsterna är dock alltid bundna till de villkor gällande prenumerationstid etc. som gäller för din DN-prenumeration. Du kan alltid kontakta DN:s kundservice vid frågor om din tilläggstjänst

Adressändring och uppehåll

Förändringar i din prenumeration bör anmälas minst en vecka i förväg. Adressändring är gratis inom Stockholms utdelningsområde. Vid adressändring till och inom övriga riket tillkommer en avgift på 50 kr. Om du själv begär uppehåll i tidningsprenumerationen för pappersutgåvan justeras prenumerationsperioden endast till den del uppehållet överstiger 30 dagar. Du har tillgång till den digitala utgåvan av tidningen även under prenumerationsuppehåll av pappersutgåvan. Om du endast har den digitala utgåvan kan du inte göra uppehåll i prenumerationen.

Uppsägning av prenumeration

Om du vill säga upp din prenumeration ska detta vid tillsvidareprenumeration ske senast sju (7) dagar innan prenumerationens upphörande. Uppsägning kan ske via Mitt konto på DN.se/kundservice eller via kundservice.

Leverans av tidningen

Vår strävan är att distribuera tidningen till dig utan störningar. Någon absolut leveransgaranti kan inte utställas och vi ber dig att kontakta oss snarast vid eventuella störningar. DN:s ansvar är begränsat till att ersätta uteblivet exemplar av tidningen som anmälts av dig inom fem (5) dagar från aktuell utgivningsdag. Prenumerationen förlängs efter anmälan med motsvarande antal dagar. Autogiron krediteras med kostnaden för den uteblivna tidningen. På ett mindre antal orter postdistribueras DN en eller flera dagar i veckan. I ett fåtal områden delas lördag-och/eller söndagstidningen ut via post eller bud tillsammans med måndagstidningen.

Leverans till utlandet

Vid leverans till utlandsadress tillkommer en extra avgift. DN reserverar sig för störningar i transporterna och för lokala distributionsproblem i mottagarlandet. Gör helst en skriftlig beställning för en korrekt adressering.

Nyhetsbrev, notiser m.m.

Som en del av din prenumeration - oavsett vilken prenumerationsform du har valt, alternativt om du registrerat ett konto hos DN med hjälp av tjänsten BIP - kan DN komma att skicka dig nyhetsbrev, redaktionella notiser, erbjudanden från DN och/eller DN:s samarbetspartners samt andra liknande digitala utskick till den e-postadress, smarta telefon eller annan mobil enhet som du uppgivit för oss. Utskicken sänds med den regelbundenhet som DN bestämmer vid var tid.

Behandling av personuppgifter

DN behandlar dina personuppgifter i enlighet med Bonnier News personuppgiftspolicy. Från och med 25 maj 2018 gäller Bonnier News förtydligade personuppgiftspolicy. Du hittar de tidigare villkoren om personuppgiftsbehandling här.

Cookies

Vi använder oss av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på våra webbsidor. Läs mer om vår cookieanvändning här.

Information om ångerrätt

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, så har du rätt att ångra ditt köp. Du ska då meddela oss inom 14 dagar från det att du har erhållit första numret av tidningen, eller vid digital prenumeration inom 14 dagar från din beställning. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se ) finns det en blankett som du kan använda dig av. Om prenumerationen redan är betald kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Om du har betalat med kontokort så sätts pengarna in på samma kort som du använde vid betalningen. Om du har betalat via Klarna Checkout, så återbetalas pengarna via Klarna.

Dagens Nyheters företagsuppgifter

För frågor som rör din prenumeration kan du vända dig till vår kundservice som nås per telefon eller post samt genom självbetjäning på DN.se/kundservice

AB Dagens Nyheter, org nr 556246-8172, 105 15 Stockholm, telefon 08-738 26 00, telefax 08-6190450, mejladress kundservice@dn.se

Fler artiklar inom Villkor

Hur gör jag för att radera mina uppgifter? Prenumerationsvillkor Teckna en fri prenumeration på DN Digital Prenumerationsvillkor Sveriges Riksdag Prenumerationsvillkor, tidigare Policy minderåriga Hur får jag ett registerutdrag från er? Cookiepolicy Flytt av kundrelation Personuppgiftspolicy Användarvillkor DN Snille Tillbaka till frågor och svar