Vi har förtydligat hur vi hanterar personuppgifter och cookies.
Frågor & Svar Villkor Prenumerationsvillkor Filmklubben

Prenumerationsvillkor Filmklubben

Prenumerationsvillkor Filmklubben
Dessa villkor gäller vid prenumeration på AB Dagens Nyheters (”DN”) digitala tjänst Filmklubben och godkänns av dig som prenumerant (”kunden”) vid tecknade av prenumerationen.

DN äger rätt att ändra dessa villkor, inklusive gällande priser, med information därom till kunden inom skälig tid innan ändringen träder i kraft. Om kunden inte accepterar de nya villkoren eller priser, har kunden rätt att säga upp sin prenumeration till upphörande det datum då ändringen träder i kraft. Uppsägning kan ske via kundservice. Villkorsändringar publiceras här på DN.se/kundservice.

Om Filmklubben

Filmklubben är en digital prenumerationstjänst som tillhandahålls av DN. I prenumerationen ingår prenumerationspaketet DN Digital samt två biobiljetter per prenumerationsperiod (normalt sett en månad). Som kund får du även tillgång till andra unika erbjudanden som publiceras i Filmklubbens portal DN.se/filmklubb , samt tillgång till Filmklubbens nyhetsbrev per e-post och via portalen.

Vissa av de erbjudanden som tillhandahålls i Filmklubbens portal erbjuds av DN:s samarbetspartners eller andra tredje parter. Notera att dessa villkor inte gäller för ditt utnyttjande av dessa erbjudanden; ta därför alltid del av relevant samarbetspartners eller tredje parts villkor.

Tillsvidareprenumeration

Prenumerationsformen för tjänsten Filmklubben är en tillsvidareprenumeration utan bindningstid. Det innebär att kunden har tillgång till de tjänster och produkter som ingår i prenumerationen via sin digitala enhet för en viss tidsperiod som anges vid beställningen, i normala fall en (1) månad (”prenumerationsperioden” eller ”perioden”), vilken förlängs automatiskt med samma period om du inte själv säger upp prenumerationen senast sju (7) dagar innan den aktuella perioden löpt ut. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

Prenumerationens innehåll

Du får tillgång till två biobiljetter per prenumerationsperiod. För att hämta periodens biobilijetter loggar du in på DN.se/filmklubb. När du väljer att hämta dina biobiljetter från Filmklubbens portal skickas biljetterna i form av värdekoder till den e-postadress du angett vid tecknadet av prenumerationen.

Du kan endast hämta biobiljetterna från Filmklubbens portal under den prenumerationsperiod du fått tillgång till dem och kan alltså inte spara dina biobiljetter i portalen för att hämta dem nästa period. Efterföljande prenumerationsperiod får du tillgång till två nya biobiljetter i portalen som kan hämtas endast under den perioden.

Du har tillgång till Filmklubbens nyhetsbrev i inloggat läge på DN.se/filmklubb. Nyhetsbrevet kommer även skickas en gång per månad till din angivna e-postadress.

Immateriella rättigheter

DN och/eller dess licensgivare äger samtliga immateriella rättigheter till de tjänster (inklusive text, bilder, video, musik, etc) som tillhandahålls på Filmklubbens portal och kunden äger inte rätt att kopiera, mångfaldiga eller annars förfoga över rättigheterna på något sätt annat än inom ramarna för normal användning av tjänsterna. Kunden har inte heller rätt att överlåta, vidareförsälja, licensiera eller på annat sätt upplåta tillgång till tjänsten till tredje part.

Betalning

Gällande prenumerationsavgift, vilken framgår vid tecknande av prenumerationen, betalas varje månad och betalas alltid i förskott. Återbetalning medges inte när prenumerationen sägs upp i förtid. Betalning ska ske senast på i fakturan angiven betalningsdag. DN äger rätt att ta ut faktureringsavgift och vid utebliven betalning dröjsmålsränta från förfallodagen med Riksbankens referensränta med tillägg av 8 procentenheter. DN äger rätt att debitera påminnelseavgift och begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för fordrans indrivning.

Betalning med autogiro

Betalning med autogiro innebär att angivet konto debiteras runt den 27:e varje månad och att prenumerationen löper enligt nedan under rubriken Tillsvidareprenumeration. Blankett för kontouppgifter samt godkännande av villkoren, inklusive att DN är berättigat att varje månad debitera avgiften, erhålls vid beställning av betalning med autogiro. Anmälan om autogiro kan även ske digitalt via DN.se/kundservice samt via din internetbank. Om inte autogiromedgivandet kommit DN tillhanda innan prenumerationens start erhåller du en faktura med avtalade betalningsvillkor samt faktureringsavgift.

Klarna

DN använder i vissa fall betalning via Klarna för privatkunder. Klarna presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalnings­alternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direkt­betalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via www.klarna.com/sv/kundservice.[CA5]

Kontoregistrering

I samband med att du tecknar prenumerationen skapar du ett användarkonto på DN.se. Genom att logga in på ditt användarkonto får du även åtkomst till Filmklubbens portal. Om du redan prenumererar på DN Digital eller DN Digital Bas gäller samma inloggningsuppgifter.

Om du redan prenumererar på DN Digital eller DN Digital Bas kommer din befintliga prenumeration sägas upp automatiskt när du tecknar en prenumeration på Filmklubben. Redan erlagd avgift för prenumerationen på DN Digital eller DN Digital Bas kommer inte att återbetalas. Du debiteras dock endast en (lägre) uppstartsavgift för den första prenumerationsperioden av din Filmklubbsprenumeration. Vid nästa betalningstillfälle debiteras du gällande avgift för Filmklubbsprenumerationen. Gällande uppstartsavgift framgår vid tecknande av prenumerationen på Filmklubben.

Du får använda ditt konto uteslutande för privat, icke-kommersiellt bruk. Om ett konto används för andra ändamål får DN stänga av kontot med omedelbar verkan. Du åtar dig att tillse att uppgifter som du lämnar via ditt konto är korrekta samt att uppdatera dina uppgifter vid behov. Du ska förvara dina användaruppgifter till kontot säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta DN om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Endast de som är över 18 år får prenumerera på Filmklubben.

Meddelanden

Du accepterar att DN kan kontakta dig genom den e-postadress du angett vid tecknandet av prenumerationen, i syfte att informera dig om villkorsändringar och/eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration.

Vi använder även din e-postadress för att skicka meddelanden till dig som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om DN:s olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida på DN.se.

Ansvar

DN tar inget ansvar för begränsningar i tjänstens prestanda eller funktionalitet. Från tid till annan kan Filmklubbens portal vara otillgänglig på grund av systemunderhåll. DN ansvarar inte för sådan otillgänglighet.

DN tar inte heller något ansvar för eventuella faktafel i tjänstens innehåll.

Uppsägning av prenumeration

Om du vill säga upp prenumerationen ska detta ske senast sju (7) dagar innan den aktuella prenumerationsperioden löper ut.

Uppsägning kan ske via Mitt konto på DN.se/kundservice eller via kundservice.

Behandling av personuppgifter

DN behandlar dina personuppgifter i enlighet med Bonnier News personuppgiftspolicy.

Cookies

DN använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på våra webbsidor. Läs mer om vår cookieanvändning här.

Information om ångerrätt

Du har som privatperson rätt att ångra ditt köp av den del av prenumerationen som avser DN Digital. Du ska då meddela oss inom fjorton (14) dagar från din beställning. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se ) finns det en blankett som du kan använda dig av.

Notera att ångerrätten enligt distansavtalslagen inte gäller för de biobiljetter du redan hämtat från Filmklubbens portal. Detta gäller oavsett om du har utnyttjat biljetterna eller inte. Om du inte har hämtat biljetterna från Filmklubbens portal (på det sätt som beskrivs i avsnittet ”Prenumerationens innehåll”) när du utövar din ångerrätt, gäller dock ångerrätten även för den del av prenumerationen som avser biobiljetterna.

Om prenumerationen redan är betald kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften, med avdrag för värdet på de biobiljetter du hämtat från Filmklubbens portal. Om du har betalat med kontokort så sätts pengarna in på samma kort som du använde vid betalningen. Om du har betalat via Klarna så sker också återbetalning via Klarna.

Dagens Nyheters företagsuppgifter

För frågor som rör din prenumeration kan du vända dig till vår kundservice som nås per telefon eller post samt genom självbetjäning på DN.se/kundservice.

AB Dagens Nyheter, org nr 556246-8172, 105 15 Stockholm, telefon 08-738 26 00, telefax 08-6190450, mejladress kundservice@dn.se

Fler artiklar inom Villkor

Prenumerationsvillkor Teckna en fri prenumeration på DN Digital Prenumerationsvillkor Sveriges Riksdag Prenumerationsvillkor, tidigare Prenumerationsvillkor Filmklubben Policy minderåriga Hur får jag ett registerutdrag från er? Cookiepolicy Flytt av kundrelation Personuppgiftspolicy Användarvillkor DN Snille Hur gör jag för att radera mina uppgifter? Tillbaka till frågor och svar